top of page
LOGO ESRR.jpg
Zgodovina nas povezuje

Kratek opis projekta
Vzpostavitev stičiščnega prostora (spominske sobe), kjer bodo potekale raznolike dejavnosti v katerih se bodo prepletale medsebojne vezi vseh generacij in ranljivih skupin. V spominski sobi se bodo izvajale predstavitve naravne in kulturne dediščine ter zgodovine lokalnega prebivalstva z namenom vključevanja vseh deležnikov. Odprta bo za vse ljudi vseh starosti, ki želijo soustvarjati prijazno skupnost.

 

Namen projekta:

Z vzpostavitvijo skupnega prostora za druženje in osveščanje prebivalcev, zlasti ranljivih skupin želimo izboljšati kakovost življenja. Z izobraževanji, delavnicami in prireditvami bomo združevali lokalno prebivalstvo, saj bodo spoznavali lokalno zgodovino in kulturno dediščino lokalnega okolja.

 

Trajanje projekta: od 9.3.2020 do 30.6.2023

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 24.946,88 EUR, od tega je 17.329,76 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
-ohraniti vsaj eno delovno mesto

-izvesti vsaj en nov produkt/storitev
-vključiti  vsaj 100 udeležencev ranljivih skupin  v izvajanje operacije
-vključiti vsaj 1800 udeležencev v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin)

-izvesti vsaj 13 prireditev/dogodkov
-izvesti vsaj en produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
-vsaj 3 deležniki na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 1800 prebivalcev
-vsaj eno podprta operacija
-vsaj ena zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Log- Dragomer
Partnerji v projektu: JZ Krajinski park Ljubljansko barje, Društvo upokojencev Log pri Brezovici

bottom of page