top of page
LOGO ESRR.jpg
Ureditev turistično - informativne točke na sv. Lovrencu

Kratek opis projekta
Na sv. Lovrencu, ki velja za prijetno izletniško točko in je pomemben tako z vidika kulturne kot tudi naravne dediščine, bo postavljen enostaven lesen objekt, v katerem bodo informativne table o kulturni in naravni dediščini območja. Znotraj objekta bo postavljena lesena klop. 

 

Namen projekta:

Urediti turistično - informativno infrastrukturo, ki bo preko informativnih tabel lokalno prebivalstvo in obiskovalce ozaveščala o pomenu naravne in kulturne dediščine lokacije ter posledično vplivala na ohranjanje narave in okolja.  

 

Trajanje projekta: od 30.8.2019 do 31.3.2022

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 39.631,35 EUR, od tega je 26.630,37 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:
- postaviti lesen objekt z informativnimi tablami in klopjo

- urediti površino z namenom osveščati o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine

- vplivati na vsaj 12186 prebivalcev

Rezultati:
- postavljen lesen objekt z informativnimi tablami in klopjo

- vpliv na vsaj 12186 prebivalcevNosilec projekta: občina Brezovica
Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj 

bottom of page