top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Vaška vaga Bevke

Nosilec projekta: Krajevna skupnost Bevke

Partnerji v projektu: Občina Vrhnika, Kulturno društvo Ivan Cankar Bevke, Športno društvo Bevke

Vrednost celotnega projekta: 154.821,55 EUR

Višina sofinanciranja: 73.894,17 EUR

Trajanje projekta: od 4.6.2018 do 31.12.2020

Vaška vaga Bevke

Ureditev degradiranega območja vaške vage v Bevkah, ki je kulturni spomenik in obnova objekta kulturne dediščine. Obnova zajema obnovo vaške vage, postavitev nadstreška za avtobusno postajo in različne dogodke (npr.: festival vaške vage), ureditev dostopa do vaške vage in vključuje organizacijo Festivala vaške vage, izobraževanja za turistične vodnike in ponudbo tematskih vodenj z vključenim ogledom obnovljene vaške vage in Bevške tematske poti, ki je bila urejena s sredstvi Leader programa v preteklem obdobju v programe vodenj. Projekt vključuje tudi izvedbo novih programov obujanja ljudskega izročila in zgodovine vaškega življenja, s poudarkom na stavbni in podeželski dediščini. Izvedli bodo tudi nove programe - kakovostne in zanimive programske vsebine vezane na zgodovino širšega območja Barja ter oživeli programe vodenj po Učni poti Bevke in ponudbo tematskih vodenj za posamezne ciljne skupine.

Cilji:

- spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest

- izboljšanje kakovosti bivanja

- okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:

- ureditev območja in obnova vaške vage

- zasnova, načrtovanje in izvedba programov, ki bo prispevala k oživitvi turizma v Bevkah

Rezultati:

- vsaj tri delujoči modeli sodelovanja in povezovanja

- obnovljen objekt in mala infrastruktura z novo vsebino

- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin

bottom of page