top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Ureditev turistično - informativnih točk v občini

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Vrednost celotnega projekta: 43.729,74 EUR

Višina sofinanciranja: 30.014,13 EUR

Trajanje projekta: od 1.7.2018 do 31.7.2020

Ureditev turistično - informativnih točk v občini

Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti...). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji:
- izboljšanje kakovosti bivanja
- ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti:
- priprava DIIP in CBA analize
- priprava idejne zasnove
- izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
- izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
- priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
- priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
- izdelava in montaža tabel
- ureditev klopi

Rezultati:
- 14 lokacij z urejeno zunanjo površino
- 14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

bottom of page