top of page
pol logota EKSRP_edited.jpg
druga pol logota EKSRP_edited.jpg

Polhkovo razgledišče

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Dežela zelišč, Margita Vehar s.p., JZ Polhograjska graščina

Vrednost celotnega projekta: 221.388,63 EUR

Višina sofinanciranja: 145.375,41 EUR

Trajanje projekta: od 30.6.2020 do 31.1.2023

Polhkovo razgledišče

Ureditev tematsko sprehajalne poti v centru Polhovega Gradca, ki bo povezovala avtobusno postajo s starim vaškim jedrom. Pot se serpentinasto dviga po travnatem pobočju in ima na prevojih razgledišča, razširitve z urbanimi ureditvami (igrala, počivalniki, panoji za razstave). Pot je zasnovana skladno z urbanistično rešitvijo Polhovega Gradca.

Cilji:
- urediti neurejene travnate površine z vsebinami, ki bodo omogočale gradnjo socialnih stikov, vezi med generacijami in krepili zavest o lokalni pripadnosti.

Aktivnosti:
- ureditev brežine nad parkiriščem ob Kulturnem domu v Polhovem Gradcu

- ureditev javnega zeliščnega vrtička

- priprava tematske razstave ob poti

- tisk in postavitev panojev

Rezultati:

- urejena večnamenska površina za druženje krajanov in obiskovalcev

bottom of page