Projekti v obdobju 2014-2020

1. javni poziv 2017
 

 • Ureditev turistično-informativnega paviljona na sv. Ani

 • Polhov doživljajski park

 • Nova kuhinja povezuje generacije med seboj

 • Program spodbujanja podjetništva na Barju

 • Večgeneracijsko igrišče Rakitna

2. javni poziv 2018
 

 • Zaledje podjetnikom

 • Zven zaklete grofice

 • Medgeneracijsko središče pri OŠ Horjul

3. javni poziv 2019

 • Arheološke točke na Vrhniki - po sledeh preteklosti

 • Zgodovina nas povezuje

 • Medgeneracijski mozaik Barje

 • Podaj roko

 • Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

 • Šport za vse generacije

 • Ureditev turistično-informativne točke na sv. Lovrencu

KONTAKT

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem

Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Vodilni  partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si 

Mobilni telefon: 031 366 815

 • Black Facebook Icon

© 2019 by Gašper Udovč. Ustvarjeno s pomočjo Wix.com