top of page

zaključek 2. javnega poziva

V petek, 2.11.2018, je potekel rok za oddajo vlog na 2. javni poziv podpori izvajanja operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem za leta 2019, 2020 in 2021. Prispelo je 8 vlog od tega 4 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)in 4 za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR). V četrtek, 8.11.2018 je ocenjevalna komisija odprla prispele vloge in preverila, ali so administrativno popolne. Vodilni partner oz. upravljavec LAS Barja z zaledjem (Zavod CERPOK) je vlagatelje z administrativno nepopolnimi vlogami že pozval k dopolnitvi. Administrativno popolne vloge bo ocenjevalna komisija nato ocenila še vsebinsko oz. na podlagi meril določenih v javnem pozivu. Ocenjujemo, da se bo celoten postopek ocenjevanja vlog zaključil januarja oz. februarja 2019. [/spb_text_block]

Commentaires


bottom of page