top of page
  • LAS Barje

Udeležili smo se srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev LAS

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je 16. 1. 2024 v Gorici pri Slivnici organiziralo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh Lokalnih akcijskih skupin (LAS) v Sloveniji.

V uvodnem delu je Kulturno društvo Gorica pri Slivnici z dramskim prispevkom o razbojniku Guzaju, Kozjanskemu Robin Hoodu, otvorila srečanje. Nato so sledili pozdravni nagovori. Najprej je udeležence pozdravil mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur. Sledil mu je minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen pristopa LEADER/CLLD. Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja, je potrdila, da lahko v januarju pričakujemo potrditve Strategij lokalnega razvoja in s tem samih LAS. Pozdravne nagovore je, z opisom vloge DRSP pri uveljavljanju interesov LAS, zaključil mag. Roman Medved, predsednik DRSP.

Sledil je strokovni posvet na temo razvoja podeželskih skupnosti. Predstavnici Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (dr. Irma Potočnik Slavič in Sara Mikolič) ter predstavnika Razvojne agencije Kozjansko (Kvirina Martina Zupanc in mag. Rajko Antlej) so predstavili projekt Rebound - "Prožnost podeželskih skupnosti". Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: https://ruralresilience.eu/sl/ .

Ob zaključku srečanja sta predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Marjeta Jerič) ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (Simona Laznik) predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Opmerkingen


bottom of page