top of page
  • LAS Barje

Tekmovanje za najboljše ideje za turistične startupe na podeželju

UNWTO- ZN Svetovna turistična organizacija razpisuje tekmovanje za najboljše ideje za turistične startupe na podeželju s ciljem pomagati podeželskim območjem pri ekonomskem in družbenem razvoju, povečanju poseljenosti podeželja in zmanjševanju razlik med razvojnimi možnostmi na podeželju v primerjavi z urbanimi sredinami skozi izkoriščanje potencialov podeželja za razvoj turistične poslovne dejavnosti in turističnega podjetništva v podeželskih lokalnih skupnostih. Cilj tekmovanja je tudi spodbuditi okrevanje podeželskih območij po pandemiji. Več o razpisu je dosegljivo na spletni strani https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-startup-competition in v povzetku razpisa v ENG spodaj.


Prijava je mogoča v okviru štirih razpisnih področij:


Ljudje - ne puščajte nikogar za seboj: projekti, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in priložnosti, spodbujajo opolnomočenje spolov in mladih ter ustvarjajo priložnosti za ranljive skupine na podeželju.

Planet - Gradnja boljših projektov, povezanih s promocijo in zaščito naravnih virov, vključno z obravnavo vpliva turizma na podnebne spremembe, pa tudi z odpadki in porabo virov.

Blaginja - priložnosti za rast Startup podjetja, ki ponujajo inovativne rešitve z novimi poslovnimi modeli, instrumenti, ki spodbujajo dostop do financ, trgov in trženja za turizem na podeželju.

Pogon podeželske tehnologije - uvajanje novih tehnologij za pospeševanje turizma in razvoja na podeželju.


Rok za prijavo je 1. julij 2021.

留言


bottom of page