top of page
  • LAS Barje

Strategija občine Vrhnika 2030 - vprašalnik

Soustvarjajte vizijo prihodnosti občine Vrhnika!


Dosedanja razvojna strategija občine Vrhnika se je lani iztekla, hkrati pa so pred nami številni zahtevni izzivi, zato Občina Vrhnika pristopa k pripravi strategije do leta 2030. Z novim krovnim programskim dokumentom bomo za naslednjih 10 let določili smer razvoja, ukrepe in najpomembnejše javne projekte na vseh področjih delovanja, za katera je zadolžena Občina kot lokalna skupnost. Pomembno izhodišče nove strategije bodo tudi mnenja občanov, zato objavljamo spletni razvojni vprašalnik. Vse generacije občanov vabimo k njegovi izpolnitvi, društva, organizacije, podjetja pa, da s posredovanjem povezave k sodelovanju spodbudijo tudi zaposlene, člane in vse, ki jim je mar za občino Vrhnika.


Anketo najdete na https://www.1ka.si//vrhnika2030. Odprta bo do vključno četrtka, 20. maja 2021.


V kolikor želite izpolniti tiskani izvod, ga v tem času dobite v sprejemni pisarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, v TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9 ali Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Tržaška cesta 32.

Comments


bottom of page