top of page
  • LAS Barje

Sodelujte pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu

Anketa o finančnih instrumentih v kmetijstvu


Z izpolnitvijo kratkega spletnega vprašalnika, ki smo ga pripravili v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, želimo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje vaših investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočate pri pridobivanju le-teh.


Odgovori nam bodo služili za pripravo analize povpraševanja po finančnih instrumentih v kmetijstvu.


Prosimo, če si vzamete nekaj minut (ocenjen čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je 14 minut) in izpolnite anketo, ki je dostopna na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/2b78746c


Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.


Najlepša hvala za sodelovanje!

Comments


bottom of page