top of page
  • LAS Barje

Sklep 7. Seje Državnega sveta RS

Pozdravljeni,


Državni svet RS je na včerajšnji seji obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki smo ga skupaj izvedli 23. aprila.


Državni svet je na podlagi razprave na posvetu s sklepom na 7. seji 16. 5. 2018 pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da proučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na zaključke posveta.

IZJAVA ZA JAVNOST

Sklep 7. seje Državnega sveta RS [/spb_text_block]

Comments


bottom of page