top of page
  • LAS Barje

KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJULAS Gorenjska košarica nas je povabila k projektu sodelovanja - KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU. Projekt vključuje nakup postaj za električna in navadna kolesa.

V projektu je predvidena postavitev 4 postaj na območju posamezne LAS.

Predvideni stroški na LAS

Vodenje in koordinacija 12.200,00 €

Pregled obstoječega stanja, analiza, priprava popisa del,… 3.660,00 €

Svetovanje pri postopkih javnega naročila in nadzor nad dobavo in montažo opreme 2.440,00 €

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA IZPOSOJO KOLES

(4 postaje po 4 el. kolesa s totemom ali 2 el. Kolesa in 4 navadni s totemom oz. LCD postajo) 109.800,00 €

Promocija projekta 2.440,00 €

Ostale mehke aktivnosti* 12.989,41 €

SKUPAJ ZA LAS 143.529,41 €

Sofinanciranje je 85%, delež LAS 43.529,41 € sredstva EU: 100.000,00 €.

Predvideni letni stroški vzdrževanja so cca 5.000 EUR na postajo niso vključeni v projekt sodelovanja.

Če je postaja manjša kot 20m2, gradbeno dovoljenje ni potrebno, je pa potrebno pridobiti vsa soglasja soglasodajalcev. Občine morajo imeti izdelano investicijsko dokumentacijo in investicijo vključeno v NRP.

Rok za prijavo na razpis je 28.2.2019.

Sistem izposoje ni združljiv s sistemom, ki ga ima Ljubljana. Upravičenec LAS in člani LAS.

Dodatne informacije, ki so jih pripravili na LAS Gorenjska košarica so v priponki.

LAS Gorenjska košarica načrtuje prvi sestanek zainteresiranih LAS-ov v torek 7.1.2019. V kolikor ste za sodelovanje zainteresirani, nam prosim sporočite čim hitreje.

Ekipa LAS Barje z zaledjem


Priloge:

Комментарии


bottom of page