top of page
  • LAS Barje

Predstavitev publikacije “Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo

Predstavitev priročnika, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih.

http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/koledar/icalrepeat.detail/2016/02/22/57/-/predstavitev-publikacije-prakticni-vodnik-za-ljudi-ki-bogatijo-varovana-obmocja-in-ohranjajo-tradicijo

bottom of page