top of page
  • LAS Barje

Posvet o financiranju kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027

V okviru festivala Kolesarsko mesto vas vabimo na posvet z naslovom Financiranje projektov razvoja kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji: priložnosti in izzivi (https://ibikemaribor.com/posvet-financiranje-kolesarske-infrastrukture/), ki bo potekal v sredo, 14. 4. 2021 v spletni obliki po predhodni registraciji in prijavi (obrazec najdete na spletni strani).


Na posvetu bodo predstavniki ministrstev, pristojnih za razvoj in kohezijsko politiko ter infrastrukturo predstavili strateške usmeritve na področju razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarstva. Predstavnik Evropske kolesarske federacije bo izpostavil ključne prioritete dogovorov naslednjega večletnega finančnega okvirja in svežnja za okrevanje. Sledila bo predstavitev razvojnih potencialov projektov kolesarske infrastrukture ter načrtovanje stebra kolesarjenje v okviru priprave naslednje generacije Celostnih prometnih strategij.

Posvet bomo zaključili s kratkim pogovorom z govorci posveta in njihovimi odgovori na nekatera ključna vprašanja povezana s financiranje razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarstva.

Dogodek je predvsem namenjen predstavnikom in strokovnim službam občin ter regijskih razvojnih agencij, podjetjem, načrtovalcem in nevladnim organizacijam in zainteresirani strokovni javnosti.

Organizatorja dogodka sta Slovenska kolesarska mreža in Mariborska kolesarska mreža.

PROGRAM POSVETA:


10.00 – 10.10 Pozdravni nagovori in uvod v posvet

Moderator: Josip Rotar, Mariborska kolesarska mreža / Lista kolesarjev in pešcev / mestni svetnik Mestne občine Maribor


10.10 – 10.30 Kolesarska infrastruktura v Strategiji razvoja prometa v obdobju 2021 – 2027

Ministrstvo za infrastrukturo Direktorat za trajnostno mobilnost

Darko Trajanov, generalni direktor


10.30 – 10.50 Možnosti za financiranje projektov kolesarske infrastrukture v okviru Načrta za okrevanje in v programskem obdobju 2021 – 2027

Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

mag. Josip Mihalič, direktor Urada za kohezijsko politiko


10.50 – 11.10 Priložnosti za financiranje projektov kolesarskega sektorja v EU – obdobje 2030 (del programa poteka v angleškem jeziku brez zagotovljenega prevoda)

Evropska kolesarska federacija ECF

Fabian Küster, direktor za zagovorništva in EU zadeve


11.10 – 11.20 Odmor


11.20 – 11.40 Kolesarska infrastruktura: Razvojne priložnosti v okviru programiranja Načrta za okrevanje in Operativnega programa v 2021-2027

Regionalna razvojna agencijo za Podravje – Maribor

mag. Uroš Rozman, direktor


11.40 – 12.00 Projekti za razvoj kolesarstva v novi generaciji regijskih in občinskih Celostnih prometnih strategij

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

dr. Luka Mladenovič, raziskovalec na področju trajnostne mobilnosti in urbanističnega načrtovanja


12.00 – 12.30 Problemski panel: Kako do več sredstev ter boljše koordinacije in implementacije projektov za razvoj kolesarstva v novi finančni perspektivi?

Moderator: Andrej Klemenc

Na problemskem panelu bodo sodelovali govorniki in organizatorji posveta.

Vabljeni!

Comments


bottom of page