top of page
  • LAS Barje

Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov

Turistična zveza Slovenije razpisuje 4. Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Osrednji Sloveniji & Ljubljani.

  • Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen iz dveh kategorij:

  • Prehranski spominki

  • Kuhinjski pripomočki

Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo (pošljejo) na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 24. maja 2021, do 10. ure.

Vsakemu spominku mora biti priložena kuverta s podatki:

- ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka avtorja/izdelovalca

- kratek opis spominka upoštevajoč kriterije ocenjevanja

Ocenjevanje bo potekalo 26. maja 2021

Tričlanska komisija strokovnjakov bo izbrala prejemnike zlatega, srebrnega in bronastega priznanja. Poleg tega bo izbrala spominek iz vsake kategorije, ki ga bomo poslali na IGCAT, da ga lahko uporabi v promocijske namene oziroma uvrsti na mednarodno gastronomsko spominkarsko spletno stran.

Datum in način uradne razglasitve rezultatov bo objavljen naknadno, saj so vsi dogodki odvisni od trenutnih covid razmer.

  • Turistična zveza Slovenije se zavezuje, da bo natečaj potekal v skladu z vsemi predpisanimi ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2


TZS prijavnica
.doc
Download DOC • 343KB

Comments


bottom of page