top of page
  • LAS Barje

MKGP objavilo javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev. Več:

https://www.gov.si/novice/2022-05-03-objavljen-6-javni-razpis-za-odpravo-zarascanja-kmetijskih-povrsin/

bottom of page