top of page
  • LAS Barje

Javni razpis za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov

Čebelarska zveza Slovenije je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov.


Čebelarska zveza Slovenije nadaljuje z vzpostavljanjem registra najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov. S to objavo želi ČZS pridobiti podatke o čebelnjakih na terenu, komisijsko oceniti njihovo starost, izvirnost in posebnost, jih na osnovi tega uvrstiti v seznam kulturne dediščine ČZS ter jih promovirati kot slovensko posebnost in pomemben element naše stavbne dediščine. Pri vsem bo komisiji UO ČZS za čebelarsko kulturno dediščino strokovno pomoč nudil avtor knjige Slovenski čebelnjaki univerzitetni profesor dr. Borut Juvanec.

S to dejavnostjo nameravajo slediti naslednjim ciljem:

1. Uvrstitev čebelnjaka v slovenski arhitekturi na mesto, ki si ga zasluži (odkrivanje,

inventariziranje, dokumentiranje, vpis v seznam kulturne dediščine ČZS ).

2. Dvig zavesti slovenskega človeka na področju stavbne kulturne dediščine.

3. Ohranjanje slovenske prvobitnosti.

4. Dvig vrednosti slovenske kulture na področju arhitekture in čebelarstva v EU in v svetu.


Kategorije in način izbora čebelnjakov:

1. kategorija - starost čebelnjaka.

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji, arhitekti in etnologi ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu določili starost posameznega čebelnjaka.

2. kategorija- značilni čebelnjaki.

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji, arhitekti in etnologi ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu glede na vgrajeni material, obliko, sestavo in postavitev določili značilnost posameznega čebelnjaka.

3. kategorija- posebni čebelnjaki.

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji in arhitekti ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu glede na izvedbo določili posebnosti posameznega čebelnjaka.


Prijava na razpis:

Razpisna dokumentacija je od 01.03.2021 dosegljiva na spletni strani www.czs.si., pod rubriko Razpisi. Čebelarska društva in posamezne čebelarje vabimo, da do 31.10.2021 pošljete vloge po tem razpisu na naslov ČZS, ali elektronski naslov: barbara.dimc@czs.si .


Comentários


bottom of page