top of page
  • LAS Barje

EKOREGIJA (BIODISTRIKT)

EKOREGIJA (BIODISTRIKT)

= geografsko, ne-administrativno, funkcijsko območje, na katerem se splete dogovor med zainteresiranimi kmeti, prebivalci, turističnimi ponudniki, poslovnimi subjekti in javnimi inštitucijami za trajnostno upravljanje z viri. Je sistem lokalne (regionalne) proizvodnje z močnim ozirom na kmetijstvo, ki se usmerja zlasti v ekološko proizvodnjo in predelavo ter v ohranitev lokalnih produktov in storitev.

Pozitivni vplivi ekoregije so, da spodbuja mešano in ekološko kmetijstvo, vrednoti območje in njegove tipične produkte, pripomore k razvoju turizma, spodbuja socialno podjetništvo in ohranja pokrajinsko pestrost ter kulturno dediščino območja. Kmetom pomaga pri povezovanju in skupnemu trženju, zainteresiranim porabnikom (javnim in zasebnim) pa olajša preskrbo z lokalno pridelano hrano. Regijo, ki se poveže v ekoregijo tržimo kot enoten turistični produkt, ekoregija pa lahko postane tudi enotna blagovna znamka.

Ekoregije oz. biodistrikte poznajo v Italiji (biodistretto), Avstriji (Bioregion), Franciji (Biovalée) in drugje. V vsaki državi so ekoregije različno organizirane; v Italiji je npr. v posamezno ekoregijo vključenih od 1 – 32 občin (npr. Cilento, Val di Vara). Koncept ekoregije ima tudi v Sloveniji veliko potenciala, saj imamo malo tovrstnega povezovanja med občinami.

Diagram [/spb_text_block]

Background vector created by Freepik

Comments


bottom of page