• LAS Barje

Dodatna sredstva za uspešnost

Organ upravljanja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je v skladu z Uredbo CLLD preveril doseganje mejnikov na dan 31.12.2018, ki jih je LAS Barje z zaledjem določila v Strategiji lokalnega razvoja. Na podlagi doseganja mejnikov je razdelila dodatna sredstva za uspešnost.

LAS Barje z zaledjem je dosegel naslednji mejnik: -delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem

Na podlagi pregleda uspešnosti je LAS Barje z zaledjem upravičena do dodatnih sredstev v skupni višini 45.120,44 EUR. Ta dodatna sredstva bo vključila v finančni okvir Strategije lokalnega razvoja in bodo namenjena za sofinanciranje projektov.

KONTAKT

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem

Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Vodilni  partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si 

Mobilni telefon: 031 366 815

  • Black Facebook Icon

© 2019 by Gašper Udovč. Ustvarjeno s pomočjo Wix.com