top of page
  • LAS Barje

DODATNA NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA PODUKREP 19.2: Podpora za izvajanje opcij v okviru strategije lokal

Na spodnji povezavi najdete dodatne informacije:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/ [/spb_text_block] [/spb_column]

コメント


bottom of page