top of page
  • LAS Barje

Do konca leta 2021 možnost vložitve dodatnih zahtevkov za spremembo operacij EKSRP

Za spremembo operacij EKSRP je v šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije (6PKP) dodana možnost vložitve dodatnih dveh (2) zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19. Ta možnost velja do 31.12.2021 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št: 175/2020 z dne 27.11.2020 v 92. členu določa: (1) Ne glede na četrti odstavek 54. člena ZKme-1 lahko stranka zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19, vloži še dva dodatna obrazložena zahtevka za spremembo obveznosti iz prvega odstavka 54. člena ZKme-1, pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev. (2) Stranka lahko z zahtevkom iz prejšnjega odstavka predlaga izpolnitev spremenjene obveznosti do predpisanih končnih rokov iz predpisov, ki urejajo ukrepe iz programa razvoja podeželja, in sicer tudi po končnem roku določenem v posameznem javnem razpisu. (3) Stranka lahko vloži zahtevek iz tega člena do 31. decembra 2021.


Upamo, da se čim več aktivnosti operacij, ki še niso zaključene, izvede s potrjeno vlogo. V kolikor to ni mogoče zaradi razlogov, ki so povezani s posledicami covid-19, vam je lahko v pomoč omenjena možnost.


Katere so potrjene operacije EKSRP in v kateri fazi izvajanja so, pa si lahko preberete v prilogi.

Potrjene operacije EKSRP
.pdf
Download PDF • 389KB


Comments


bottom of page