top of page
  • LAS Barje

Delavnica za pripravo SLR - PODJETNIŠTVO

v okviru LAS Barja z zaledjem je bila izvedena prva tematska delavnica za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2023-2027 na temo podjetništvo.

Delavnica je bila zelo uspešna, saj so udeleženci z nazornimi primeri opozorili na ovire, s katerimi se srečujejo podjetniki. Hkrati pa so predstavili tudi priložnosti za boljši razvoj podjetništva na območju LAS Barja z zaledjem. Udeleženci so z medsebojnim sodelovanjem že oblikovali projektne ideje, ki bi bile v okviru skupnih projektov lahko izvedene na območju LAS Barja z zaledjem.コメント


bottom of page