top of page
  • LAS Barje

Delavnica za pripravo SLR - NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Izvedena je bila že četrta tematska delavnica za pripravo SLR na temo Naravna in kulturna dediščina. Delavnica je bila zelo uspešna, saj se je izkazalo, da ima območje LAS Barje z zaledjem veliko naravne in kulturne dediščine, na katero so udeleženci zelo ponosni. Udeleženci so poudarili pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter potrebne ukrepe, ki bodo prispevali k boljši kvaliteti življenja lokalnih prebivalcev in bolj zanimivi turistični ponudbi.Comments


bottom of page