top of page
  • LAS Barje

4. javni poziv LAS Barje je zaprt.

Obveščamo, da smo do prvega roka za oddajo vlog (1.7.2022) prejeli 11 vlog. Razpisana sredstva EKSRP so tako že porabljena, zato se drugega odpiranja vlog ne izvede. 4. javni poziv LAS Barje se zato zapre.

Comments


bottom of page