top of page
Logo EKSRP.jpg
Logo EKSRP.jpg
Polhkovo razgledišče

Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec

 

Partnerji v projektu: Dežela zelišč, Margita Vehar s.p., JZ Polhograjska graščina

 

Vrednost celotnega projekta: 221.388,63

 

Višina sofinanciranja: 145.375,41

 

Trajanje projekta: 30.6.2020 - 31.1.2023

 

Povzetek projekta:
Ureditev tematsko sprehajalne poti v centru Polhovega Gradca, ki bo povezovala avtobusno postajo s starim vaškim jedrom. Pot se serpentinasto dviga po travnatem pobočju in ima na prevojih razgledišča, razširitve z urbanimi ureditvami (igrala, počivalniki, panoji za razstave). Pot je zasnovana skladno z urbanistično rešitvijo Polhovega Gradca.

Cilji:
- urediti neurejene travnate površine z vsebinami, ki bodo omogočale gradnjo socialnih stikov, vezi med       generacijami in krepili zavest o lokalni pripadnosti.

Aktivnosti:
- ureditev brežine nad parkiriščem ob Kulturnem domu v Polhovem Gradcu

- ureditev javnega zeliščnega vrtička

- priprava tematske razstave ob poti

- tisk in postavitev panojev

Rezultati:

- urejena večnamenska površina za druženje krajanov in obiskovalcev
 

bottom of page